Parc de Bombers de Gelida 93 779 30 62

Circumval·lació, s/n Gelida 08790

bombersgel@gencat.cat

Emergències 112
Ver Bombers Gelida en un mapa más grande


Traductor

Qui sóm

L’Associació de Bombers Voluntaris de Gelida està formada per homes i dones que, des de l’any 1983, presten els seus serveis, d’una manera altruista i per vocació beneficosocial, amb l’objectiu de prestar un servei de bombers a Gelida i rodalies.

El Parc de bombers va ser fundat l’any 1983. La iniciativa va sorgir arran d’un incendi forestal, l’any anterior, que va cremar la urbanització Safari, els voltants de Can Oller de la Muntanya, part de la finca del Racó i, fins i tot, va apropar-se a la zona de la Font Freda; un grup de gelidencs i gelidenques que havia participat espontàniament en les tasques d’extinció van impulsar la creació del cos de bombers voluntaris, inicialment sota el paraigua de l’Ajuntament i, a partir de 1984, amb el suport i la formació de la Generalitat de Catalunya. Cal subratllar que el Parc de Gelida va ser el primer d’Espanya en comptar amb tres dones entre els seus membres; actualment hi ha cinc dones en actiu.

Avui dia, l’extinció d’incendis és una més de les tantes funcions dels bombers: realitzen activitats de prevenció i educació, reben formació per actuar en accidents de trànsit, excarceracions, ventades, inundacions, nevades, rescats de muntanya, fuites de gas, primera assistència, etc. La formació, el perfeccionament i la capacitació dels bombers voluntaris correspon a l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya.

Si voleu formar part del cos de bombers voluntaris de Gelida no dubteu en apropar-vos al parc o trucar. Finalment recordeu que la gran majoria dels incendis han estat provocats per alguna negligència humana, per tant, la prevenció i la protecció del nostre medi ambient és cosa de tots!

Ingrés al cos de bombers voluntaris de la Generaliat (seccions activa, especial i juvenil)

Són membres dels cos de bombers voluntaris de la Generalitat les persones que, per la seva vocació benèfica social, presten d'una manera altruista les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, dins l'estructura del Departament d'Interior.
Els membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat no tenen la consideració de personal funcionari ni de personal laboral. Tot i això, tenen dret a compensacions econòmiques per determinats conceptes, com l'assistència a pràctiques o cursos o per les despeses generades per l'assistència a sinistres i serveis.
Les seccions del cos de bombers voluntaris de la Generalitat a les quals es pot accedir són:
  • Secció activa: formada pels bombers voluntaris la tasca dels quals és actuar al lloc del sinistre, realitzar serveis de prevenció i altres de no urgents.
    Prèviament a poder accedir com a "bomber voluntari" de la secció activa s'ha de ser "aspirant a bomber voluntari" de la secció activa i haver fet el període de formació previst.
    Els "aspirants a bomber voluntari" de la secció activa tenen l'obligació de participar en la primera convocatòria per accedir al cos de bombers voluntaris de la Generalitat. La manca de presentació al procés selectiu o el fet de no superar-lo durant dues convocatòries comporta la revocació del seu nomenament com a "aspirant a bomber voluntari".
  • Secció especial: formada pels bombers voluntaris especialistes en diferents tecnologies que, pels seus coneixements i la seva experiència, poden assessorar i/o participar de forma directa en els serveis.
  • Secció juvenil: constituïda per joves que sentin una vocació especial de futurs bombers voluntaris.

Entitat responsable
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Fes clic aquí  per llegir el reglamentPrimera promoció del Cos de Bombers Voluntàris de Gèlida, l’any 1984, on hi podem veure les 3 primers dones en el Cos de Bombers

 


25 é aniversari del parc de bombers


No hay comentarios:

Publicar un comentario